اداره كل امور دانش آموختگان وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری فهرست اسامی دانشگاههای غیر معتبر خارج از كشور را اعلام نمود.

به گزارش فارس، بنا براعلام اداره كل امور دانش آموختگان ، متقاضیان تحصیل در خارج از كشور می توانند قبل از اخذ پذیرش در دانشگاههای خارجی با مراجعه به پایگاه اینترنتی http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/default.aspx از چگونگی ارزشیابی مدارك تحصیلی دانشگاه‌های خارج از كشور اطلاع حاصل نمایند.

همچنین براساس اعلام اداره كل دانش امور آموختگان چنانچه نام دانشگاه یا موسسه مورد نظر متقاضی در فهرست اسامی دانشگاه‌های معتبر یا غیرمعتبر اعلام شده در پایگاه اینترنتی این اداره كل نباشد متقاضی می‌تواند اعتبار دانشگاه مورد نظر خودرا از اداره كل امور دانش آموختگان وزارت علوم استعلام نماید.

اداره كل دانش آموختگان وزارت علوم صرفا متولی اعتبار سنجی و ارزشیابی مدارك صادره دانشگاهی است و اظهار نظر در خصوص مراكز ومدارك غیردانشگاهی در حیطه وظایف این اداره كل نیست.

جهت دریافت فهرست اسامی دانشگاه‌های غیرمعتبر خارج از كشور بر روی لینك زیر كلیك كنید.
http://www.msrt.ir/C4/88News/Document%20Library/liste%20daneshgahhaye%20gheire%20motabar.pdf