دو جنگنده نیوروی هوایی ایران به محض اینکه هواپیمای قرقیزستان که تروریست خطرناک عبدالمالک ریگی در آن حضور داشت را در خاک ایران متوقف کردند


بازتاب :بازتاب نحوه دستگیری ریگی از خبرگزاری قرقیزستان : نیروی های امنیتی ایران برای دستگیری تروریست عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک تروریستی جندالله از هواپیماهای جنگنده استفاده کردن هنگام پرواز هواپیمای خطوط مسافربری قرقزستان از دبی به بیشکک هنگامی که وراد حریم هوایی ایران شد این جت های جنگنده هواپیما را وادار به فرود در جنوب ایران کردند
در این خبر خبرگزاری قرقیزستان امده است در هنگام فرود هواپیما توسط مقامات امنیتی ایران  دو فرد را از هواپیما پیاده کردند که هیچ کدام تبعه قرقیزستان نبودند دو فرد مذکور از اعضای اصلی یک شیکه تروریستی که در مرز پاکستان افغانستان با ایران فعالیت میکند بودند
پس از دستگیری تروریستها مقامات ایران به هواپیما اجازه پرواز به مقصد قرقیزستان دادند
سایت بازتاب :اخبار تکمیلی درباره این خبر ادامه دارد