دانشمندان ناسا اعلام كردند :‌
زلزله شیلی محور زمین را تكان داده و روزها را كوتاه كرده است

"صراط" - دانشمندان ناسا اعلام كردند زلزله 8.8 ریشتری كه در شیلی رخ داده و باعث مرگ بیش از 700 نفر تا كنون شده است احتمالا باعث ایجاد جا به جایی در محور چرخش كره زمین شده و به همین دلیل روزها را كوتاه خواهد كرد.
به گزارش صراط دانشمندان ناسا معتدقدند كه این زلزله باعث شده است كه طول روز 1.26 میكروثانیه كوتاهتر شود .
دانشمندان ناسا همچینین معتقدند كه این زمین لرزه ممكن است باعث جا به جایی جزیره ها نیز شده باشد .