پلیس پاکستان از بازداشت یکی از دستیاران نزدیک ملا محمد عمر رهبر القاعده افغانستان در شهر ساحلی کراچی در جنوب این کشور خبر داد.

به گزارش واحد مرکزی خبربه نقل ازشبکه تلویزیونی سماء پاکستان ،ملا اقا جان معتصم که در دهه هزار و نهصد و نود میلادی یکی از فرمانداران رژیم طالبان بوده است به همراه سه نفر دیگر در منطقه سهراب گوت Sohrab Goth کراچی دستگیر شد.

به گفته پلیس پاکستان ، گمان می رود این فرد یکی از کارشناسان نظامی و سیاسی طالبان و از دستیاران نزدیک ملا محمد عمر رهبر فراری طالبان باشد.