نمایش «دوازده» نوشته رجینالدرز و به کارگردانی «منیژه محامدی» دوشنبه شب گذشته - 10 اسفندماه - در حالی اجرا شد که «فائزه هاشمی» درمیان تماشاگران این نمایش حاضر شده بود.


به گزارش جهان ،در حالیکه همیشه در اجرای نمایشها رسم بر این است که اثر اجرا شده را به یکی از بزرگان هنر و برای پاسداشت او تقدیم می کنند ،گروه اجرایی این نمایش ،در یک اقدام عجیب و حتی غیر حرفه ای نمایش "دوازده " را به فائزه هاشمی تقدیم کردند!که این اقدام با واکنش سرد و حتی با بی تفاوتی تماشاگران روبرو شد.

گفتنی است این نمایش با نظارت مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدیریت حسین پارسایی در تئاتر شهر به روی صحنه است. "دوازده" برگرفته از نمایشنامه "دوازده مرد خشمگین" روایتگر هیئت منصفه دادگاهی است که باید رأی به محکومیت یا تبرئه متهم بدهند.