بسم الله الرحمن الرحیم


" کسی را برگزینید که درد کشور را بفهمد، درد مردم را بداند و از درد مردم احساس درد کند، با مردم یگانه و صمیمی باشد، ساده زیست باشد و خود و خانواده و نزدیکانش از فساد و اشرافی گری و اسراف دور باشند ."

مقام معظم رهبری


( لزوم حمایت حداکثری از احمدی نژاد )
در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، فردی از سوی مردم برای خدمتگذاری برگزیده شد که بر خلاف همیشه کاندیدای هیچ یک از احزاب و گروههای سیاسی نبود و صرفاً نگاه مثبت مردم به کاندیدایی ساده زیست ، مستقل و آزاداندیش موجب گزینشی شد که در دوره های قبل از آن تقریباً بی سابقه بود .
هموطن، آیا می دانستی از فردای آغاز به کار رسمی دولت نهم ، چرا این دولت تحت فشارهای سنگین تخریب و بلواهای سیاسی قرار گرفت. محافل هدایت این تخریب ها را کسانی هدایت می کردند که در باورشان نمی گنجید روزی ریشه های قدرت و منافعشان به این سادگی مورد تهدید قرار گیرد.
هموطن، آیا می دانستی فشارهای سیاسی و سهم خواهی از سوی مدعیان دروغین نقش داشتن در پیروزی احمدی نژاد برای کسب صندلی در هرم قدرت، کار را از دوستی با دولت نهم به تخریب گری دولت نهم کشاند. نحوه برخورد با وزرای پیشنهادی از همان آغاز نشان داد که دولت نهم در مواجهه با سهم خواهان راه سختی را برای خدمت صادقانه به مردم در پیش رو خواهد داشت.
هموطن، آیا می دانستی روند برخورد با دولت احمدی نژاد به بی سابقه ترین شکل توهین به یک دولت در ایران رسید. نحوه برخورد با لایحه اصلاح یارانه ها ، بودجه سال 88 و طرح تحول اقتصادی تنها نمونه ای کوچک از هزاران تلاش برای سست کردن احمدی نژاد و پیمان خدمت او با مردم بود.
هموطن، آیا می دانستی از اواخر سال 87 و با بالاگرفتن جو انتخاباتی در کشور ، ناکامان سیاسی ، نه در جناح رقیب بلکه در میان کسانی که در نقاب و پوشش دوستی با دولت خدمت گذار، پناه گرفته بودند، فشار به احمدی نژاد در انتخابات را در دستور کار قرار دادند.
هموطن، آیا می دانستی مدعیان حمایت از دولت احمدی نژاد زمانی که دریافتند طرح عبور از وی با توجه به پایگاه مردمی او راه به جای نمی برد، استراتژی تضعیف وی را در دستور کار قرار داده اند. علت نیز روشن است. احمدی نژاد مقتدر هیچ باج و سهمی برای کسی در نظر نخواهد گرفت.
بنابراین، آنهابا فرض پیروزی مسلم احمدی نژاد در انتخابات آتی، در جهت فشار هر چه بیشتر به وی برای گرفتن سهم، سیاه نمایی به روش های زیر را در پیش گرفتند:
• تخریب چهره دولت در حد تحمل عمومی
• کاهش مشارکت مردم در انتخابات آتی
• انتقاد از برنامه های گذشته دولت
• تأکید بر فردگرایی دولت
• ورود بعضی عناصر برای رقابت در جبهه داخلی و جذب بخشی از آرا احمدی نژاد

هموطن، آیا می دانستی تمامی محورهای فوق هم اینک به شکلی صورت اجرایی گرفته است که گاهی جبهه رقیب از جبهه همراه دولت قابل تشخیص نیست . بحث لزوم توقف سفرهای استانی و یا دستور تحقیق و تفحص از سفرهای استانی ، پیوستن بعضی عناصر کنار رفته از دولت به جبهه رقبا، جوسازی درخصوص تصفیه کابینه در دولت بعدی ، لزوم حذف تعدادی از یاران نزدیک احمدی نژاد مخالفت صریح بعضی از عناصر کابینه با تصمیمات رئیس جمهور از جمله این اقدامات است .
هموطن عزیزم، مدعیان یاری و همراهی سعی دارند احمدی نژاد با حداقل آرا ممکن پیروز انتخابات باشد تا شاید بتوانند به اهدافی که در دوره نهم نرسیدند، در دوره آتی دست یابند .
اما هموطنم، آیا می خواهی احمدی نژاد در عهدی که با تو بسته است قوی تر، شجاع تر و با پشتوانه عظیم تر به پیش رفته و چرخه ثروت اندوزی و اقتدار طلبی سلسله وار را بشکند؟
هموطن، آیا می خواهی سایه پر رنگ تهدید به حمله، تحریم و فشار به ایران که طی سال های اخیر رنگ باخته، برای همیشه محو شود؟
هموطن، آیا می خواهی کشورمان بر پایه های محکم و استوار آزادی، سربلندی، اقتدار، شکوه، عدالت، عزت و آبادانی قد علم کند؟
هموطن، امروز ایران بیش از هر زمان دیگری تو را می خواند و حضور گسترده تو را طلب می کند.
قوت قلب احمدی نژاد خدمتگذار، کوری چشم بدخواهان ایران و رفع همیشگی شر تهدید از ایران عزیز در گرو حضور حداکثری همه ما در پای صندوق های اخذ آرا و رای قاطع به خدمتگذار ملت، دکتر محمود احمدی نژاد است .
باشد تا در" 22 خرداد"، حماسه ای جاویدان را رقم بزنیم .

ستاد حامیان دکتر محمود مردمی نژاد